Steun bij Verlies en Rouw

Atelier de Tuin van Heden is een werkplaats voor vrije creatieve expressie en kunstzinnige vorming met aandacht voor verlies, rouw en zingeving.

In het atelier kun je aandacht schenken aan jouw verhaal van verlies, d.m.v. het maken van een collage, schilderen op muziek, boetseren of het schrijven van een gedicht of verhaal. Ook het maken van een gedenkboek behoort tot de mogelijkheden.

Je hoeft hiervoor niet creatief te zijn omdat het daar niet om gaat. Het gaat erom dat je vanuit je hart woorden geeft aan jouw verhaal. Een verhaal dat kostbaar is.

Naast individuele steun bij verlies en rouw verzorgt  Atelier de Tuin van Heden ook een inspirerende  invulling van uw ceremonie, retraite  of lotgenotendag. Meerdere keren per jaar worden er kunstzinnige workshops rond een thema aangeboden. Neem contact op voor de mogelijkheden.

In het najaar van 2021 starten we een speciale lotgenotengroep voor mensen die een dierbare verloren aan corona

  Landelijk Steunpunt Verlies.

www.steunbijverlies.nl